مطالب آزمایشگاه رادین

رییس جمعیت هلال احمر:

روز جهانی داوطلب نوع دوستی در جامعه را ترویج می كند

روز جهانی داوطلب نوع دوستی در جامعه را ترویج می كند

امدادرسانی به ۱۶۶۹ لطمه دیده از برف و كولاك در ۱۳ استان

امدادرسانی به ۱۶۶۹ لطمه دیده از برف و كولاك در ۱۳ استان

دستور اضطراری شهردار لس آنجلس بر خانه نشینی شهروندان به دنبال تشدید كرونا

دستور اضطراری شهردار لس آنجلس بر خانه نشینی شهروندان به دنبال تشدید كرونا

لوازم مدرن پخت و سرو غذا

لوازم مدرن پخت و سرو غذا

واكنش علوم پزشكی شیراز به خبر تولید داروی گیاهی كرونا

واكنش علوم پزشكی شیراز به خبر تولید داروی گیاهی كرونا
وزیر بهداشت اعلام كرد

ماجرای آغاز واكسیناسیون كرونا در بعضی كشورها

ماجرای آغاز واكسیناسیون كرونا در بعضی كشورها

كنترل HIV در بحبوحه كرونا به روایت وزیر بهداشت

كنترل HIV در بحبوحه كرونا به روایت وزیر بهداشت

امدادرسانی به ۱۱۷۶ متاثر از برف و كولاك ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی به ۱۱۷۶ متاثر از برف و كولاك ۷۲ ساعت گذشته
رئیس علوم پزشكی اراك:

پس از محدودیت ها شور مهمانی مردم را فرانگیرد

پس از محدودیت ها شور مهمانی مردم را فرانگیرد
رییس جمعیت هلال احمر خبر داد:

آمادگی هلال احمر جهت راه اندازی نقاهتگاه های دیگربرای بیماران كرونائی

آمادگی هلال احمر جهت راه اندازی نقاهتگاه های دیگربرای بیماران كرونائی
لینک دوستان آزمایشگاه رادین