آرشیو مطالب : وزارت بهداشت

شناسایی ۲۴۸۹ بیمار جدید كرونا در كشور

شناسایی ۲۴۸۹ بیمار جدید كرونا در كشور

شناسایی ۲۶۱۲ بیمار جدید مبتلا به كرونا

شناسایی ۲۶۱۲ بیمار جدید مبتلا به كرونا

2364 مبتلاشدن و 72 فوتی جدید كرونا در كشور

2364 مبتلاشدن و 72 فوتی جدید كرونا در كشور

شناسایی 3574 بیمار جدید كووید19در كشور

شناسایی 3574 بیمار جدید كووید19در كشور

ثبت ركوردی جدید از شمار قربانیان روزانه كرونا در برزیل

ثبت ركوردی جدید از شمار قربانیان روزانه كرونا در برزیل

۳۱۳۴ ابتلای جدید كرونا در كشور

۳۱۳۴ ابتلای جدید كرونا در كشور

۲۵۱۶ مبتلاشدن و ۶۳ فوتی جدید كرونا در كشور

۲۵۱۶ مبتلاشدن و ۶۳ فوتی جدید كرونا در كشور
لینک دوستان آزمایشگاه رادین