مطالب آزمایشگاه رادین


افزایش موارد مبتلا شدن به تب دنگی در پاکستان

افزایش موارد مبتلا شدن به تب دنگی در پاکستان

هاری و راه های پیش گیری از آن

هاری و راه های پیش گیری از آن

اختلاف نظرها بر سر دستورالعمل های کرونایی جدید در آمریکا

اختلاف نظرها بر سر دستورالعمل های کرونایی جدید در آمریکا
وزیر بهداشت تاكید كرد:

استانهای مرزی به دیپلماسی سلامت توجه ویژه کنند

استانهای مرزی به دیپلماسی سلامت توجه ویژه کنند

شناسایی ۲۶۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور

شناسایی ۲۶۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور

حکم شاهانه برای مریضخانه پیشانی سفید

حکم شاهانه برای مریضخانه پیشانی سفید
در گفت وگو با آزمایشگاه رادین اعلام شد

گلایه پزشکان خانواده از پرداختی بیمه ها

گلایه پزشکان خانواده از پرداختی بیمه ها

تغذیه کارکنان در محیط کار باید چگونه باشد؟

تغذیه کارکنان در محیط کار باید چگونه باشد؟

شناسایی سویه جدیدی از کووید-۱۹ در دانمارک

شناسایی سویه جدیدی از کووید-۱۹ در دانمارک

راهکارهایی برای پیش گیری از حمله قلبی

راهکارهایی برای پیش گیری از حمله قلبی
آزمایشگاه رادین