آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


ضرورت شهید خواندن داوطلبان جان باخته در عملیات های امداد و نجات

ضرورت شهید خواندن داوطلبان جان باخته در عملیات های امداد و نجات

تاکید نماینده ویژه صلیب سرخ ژاپن بر توسعه همکاری ها با هلال احمر ایران

تاکید نماینده ویژه صلیب سرخ ژاپن بر توسعه همکاری ها با هلال احمر ایران

تکلیف افرادی که برای رفتن به حج واکسن مورد نظر سعودی را نزده اند،

تکلیف افرادی که برای رفتن به حج واکسن مورد نظر سعودی را نزده اند،

ایده های جالب برای انجام پروژه متلب

ایده های جالب برای انجام پروژه متلب
مدیركل كمیته بین المللی صلیب سرخ:

ایران رفتار سخاوتمندانه با پناهجویان دارد

ایران رفتار سخاوتمندانه با پناهجویان دارد
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل:

۲۰ خانه هلال در استان اردبیل راه اندازی می شود

۲۰ خانه هلال در استان اردبیل راه اندازی می شود
وزیر ورزش و جوانان:

آماده همکاری در تمامی زمینه ها با هلال احمر هستیم

آماده همکاری در تمامی زمینه ها با هلال احمر هستیم
مدیركل كمیته بین المللی صلیب سرخ:

تغییرات اقلیمی چالش تعیین کننده قرن حاضر است

تغییرات اقلیمی چالش تعیین کننده قرن حاضر است

خدمات تخصصی مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی به رضا رویگری

خدمات تخصصی مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی به رضا رویگری

مواد معدنی، کلید بهبود بافت صدمه دیده

مواد معدنی، کلید بهبود بافت صدمه دیده
آزمایشگاه رادین