مطالب آزمایشگاه رادین


دعوای چامسکی و شاگردانش شدت گرفت

دعوای چامسکی و شاگردانش شدت گرفت

بازسازی بافت قلب با سشوار فضایی!

بازسازی بافت قلب با سشوار فضایی!

رباتی که مفصل زانو را تعویض می کند!

رباتی که مفصل زانو را تعویض می کند!

ثبت تصویر مغز انسان با وضوح بی سابقه

ثبت تصویر مغز انسان با وضوح بی سابقه
در گفت وگو با آزمایشگاه رادین مطرح شد؛

طرح نگرانی های جامعه پزشکی در دیدار با پزشکیان

طرح نگرانی های جامعه پزشکی در دیدار با پزشکیان
در نامه ای به رییس جمهور منتخب مطرح شد؛

درخواست رئیس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی از پزشکیان

درخواست رئیس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی از پزشکیان

آیا خاطرات انسان هم با زاد و ولد منتقل می شود؟

آیا خاطرات انسان هم با زاد و ولد منتقل می شود؟

پیشبینی مبتلا شدن به پارکینسون به کمک هوش مصنوعی!

پیشبینی مبتلا شدن به پارکینسون به کمک هوش مصنوعی!
گزارش آزمایشگاه رادین؛

پزشکیان با حوزه سلامت چه خواهد کرد

پزشکیان با حوزه سلامت چه خواهد کرد
رستمی خبر داد؛

دپو شیرخشک یارانه ای در کشور تا ۳ ماه

دپو شیرخشک یارانه ای در کشور تا ۳ ماه
آزمایشگاه رادین