آرشیو مطالب : وزارت بهداشت


شناسایی سویه جدیدی از کووید-۱۹ در دانمارک

شناسایی سویه جدیدی از کووید-۱۹ در دانمارک

شناسایی ۵۰۴ مبتلای جدید کرونا

شناسایی ۵۰۴ مبتلای جدید کرونا

شناسایی 4088 بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی 4088 بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۵۴۵۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور

شناسایی ۵۴۵۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور
تكمیل واكسیناسیون كرونا؛ شرط سفر اربعین

آیا واکسن های ایرانی مورد تایید وزارت بهداشت عراق است؟

آیا واکسن های ایرانی مورد تایید وزارت بهداشت عراق است؟

34 فوتی جدید کرونا در کشور

34 فوتی جدید کرونا در کشور

۹ فوتی و شناسایی ۲۷۰۴ بیمار جدید کرونا در کشور

۹ فوتی و شناسایی ۲۷۰۴ بیمار جدید کرونا در کشور

تعداد مبتلایان جدید کرونا در کشور به ۲۰۰۰ نفر رسید

تعداد مبتلایان جدید کرونا در کشور به ۲۰۰۰ نفر رسید
در گفت وگو با آزمایشگاه رادین تشریح شد

افزایش محسوس کرونا در کشور

افزایش محسوس کرونا در کشور

افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی بیمارستانی کشور با حضور وزیر بهداشت

افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی بیمارستانی کشور با حضور وزیر بهداشت
در گفت وگو با آزمایشگاه رادین اعلام شد

بررسی موارد مشکوک آبله میمونی در ۱۲ قطب دانشگاهی

بررسی موارد مشکوک آبله میمونی در ۱۲ قطب دانشگاهی

افزایش آمار روزانه مبتلایان کرونا در هند

افزایش آمار روزانه مبتلایان کرونا در هند

256 مبتلاشدن و 4 فوتی آخرین آمار روزانه کرونا در ایران

256 مبتلاشدن و 4 فوتی آخرین آمار روزانه کرونا در ایران

3 فوتی جدید کرونا در کشور

3 فوتی جدید کرونا در کشور

4 فوتی و شناسایی 187 بیمار جدید کرونا در کشور

4 فوتی و شناسایی 187 بیمار جدید کرونا در کشور

تزریق بیش از ۱۲هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

تزریق بیش از ۱۲هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

بیش از ۲۷ میلیون و ۶۵۸ هزار نفر در کشور ۳ دز واکسن کرونا را تزریق کرده اند

بیش از ۲۷ میلیون و ۶۵۸ هزار نفر در کشور ۳ دز واکسن کرونا را تزریق کرده اند

آمار تزریق واکسن کرونا در کشور از 150 میلیون دز گذشت

آمار تزریق واکسن کرونا در کشور از 150 میلیون دز گذشت

تزریق بیش از یک هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

تزریق بیش از یک هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

میزان مناسب خواب برای هر گروه سنی چقدر است؟

میزان مناسب خواب برای هر گروه سنی چقدر است؟

شناسایی موارد بیشتر آبله میمونی در امارات

شناسایی موارد بیشتر آبله میمونی در امارات

تزریق بیشتر از 149 میلیون دز واکسن کرونا در کشور

تزریق بیشتر از 149 میلیون دز واکسن کرونا در کشور

شروع تزریق دز چهارم واکسن کرونا در ژاپن

شروع تزریق دز چهارم واکسن کرونا در ژاپن
وضعیت رعایت پروتكل های ضدكرونا در هفته ۱۱۶ همه گیری در ایران؛

میانگین استفاده از ماسک در کشور حدود 48 درصد

میانگین استفاده از ماسک در کشور حدود 48 درصد

تزریق بیش از ۱۴۹ میلیون دز واکسن کرونا در کشور تا کنون

تزریق بیش از ۱۴۹ میلیون دز واکسن کرونا در کشور تا کنون

ادامه آمار تک رقمی فوت شدگان کرونا

ادامه آمار تک رقمی فوت شدگان کرونا

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از ۱۴۹ میلیون دز گذشت

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از ۱۴۹ میلیون دز گذشت
هفته ۱۱۴ همه گیری كرونا در ایران؛

کاهش فوت شدگان کرونا در ۲۱ استان

کاهش فوت شدگان کرونا در ۲۱ استان

تزریق بیش از ۴۶هزار دز واکسن کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

تزریق بیش از ۴۶هزار دز واکسن کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

تزریق بیش از ۷۱ هزار دز واکسن کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

تزریق بیش از ۷۱ هزار دز واکسن کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته
آزمایشگاه رادین