آرشیو مطالب : وزارت بهداشت

معاون درمان وزارت بهداشت:

سرانه تخت بیمارستانی در حاشیه پایتخت ۰ و نیم است

سرانه تخت بیمارستانی در حاشیه پایتخت ۰ و نیم است
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

آمار صعودی کرونا در کشور

آمار صعودی کرونا در کشور
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی 975 بیمار کووید در هفته گذشته

شناسایی 975 بیمار کووید در هفته گذشته

شناسایی ۴۱ مبتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی ۴۱ مبتلای جدید کرونا در کشور

ادامه روزهای بدون فوتی کرونا در کشور

ادامه روزهای بدون فوتی کرونا در کشور

شناسایی 26 ابتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی 26 ابتلای جدید کرونا در کشور

ثبت یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشور

ثبت یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشور

رفع مشکل کمبود نیروی انسانی سازمان انتقال خون طی ماه آتی

رفع مشکل کمبود نیروی انسانی سازمان انتقال خون طی ماه آتی

شناسایی ۳۵ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۳۵ بیمار جدید کرونا در کشور

فوت یک بیمار و شناسایی 20 مبتلای جدید آخرین وضعیت کرونا در کشور

فوت یک بیمار و شناسایی 20 مبتلای جدید آخرین وضعیت کرونا در کشور

شناسایی ۱۰۲ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۱۰۲ بیمار جدید کرونا در کشور

یک فوتی و شناسایی ۴۰ بیمار جدید کرونا در کشور

یک فوتی و شناسایی ۴۰ بیمار جدید کرونا در کشور

آخرین وضعیت کرونا در کشور

آخرین وضعیت کرونا در کشور

پایان وضعیت اضطراری جهانی در مورد آبله میمون

پایان وضعیت اضطراری جهانی در مورد آبله میمون

هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونا نیست

هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونا نیست
آخرین وضعیت رنگبندی كرونایی شهرهای كشور؛

کاهش شمار شهرهای قرمز و افزایش شهرهای زرد کرونا در کشور

کاهش شمار شهرهای قرمز و افزایش شهرهای زرد کرونا در کشور

35 فوتی جدید کرونا در کشور

35 فوتی جدید کرونا در کشور

شناسایی1010 مبتلای جدید به کرونا در شبانه روز گذشته

شناسایی1010 مبتلای جدید به کرونا در شبانه روز گذشته

۱۰۳۹ مبتلای جدید کرونا در شبانه روز گذشته

۱۰۳۹ مبتلای جدید کرونا در شبانه روز گذشته

24 فوتی و شناسایی 891 بیمار جدید کووید19 در کشور

24 فوتی و شناسایی 891 بیمار جدید کووید19 در کشور

شناسایی 957 بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی 957 بیمار جدید کرونا در کشور

۱۱ فوتی و شناسایی ۲۸۶ بیمار جدید کرونا در کشور

۱۱ فوتی و شناسایی ۲۸۶ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۲۲۲ بیمار جدید کووید۱۹

شناسایی ۲۲۲ بیمار جدید کووید۱۹

شناسایی ۱۱۴ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۱۱۴ بیمار جدید کرونا در کشور
آخرین وضعیت رعایت پروتكل های ضدكرونا در كشور؛

نانوایی ها در صدر شکایات بهداشتی

نانوایی ها در صدر شکایات بهداشتی

شناسایی 145 مبتلای جدید کرونا در کشور

شناسایی 145 مبتلای جدید کرونا در کشور

آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی کشور

آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی کشور

جدید ترین رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور

جدید ترین رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور
رییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام كرد

چرایی شیوع مجدد کرونا در چین

چرایی شیوع مجدد کرونا در چین

ثبت رکورد جدید ابتلای روزانه به کرونا در چین

ثبت رکورد جدید ابتلای روزانه به کرونا در چین
آزمایشگاه رادین