وزیر بهداشت:

موافق سفر نبودیم و نیستیم

موافق سفر نبودیم و نیستیم

به گزارش آزمایشگاه رادین وزیر بهداشت با اشاره به قدرت سرایت و بیماری زایی ویروس جهش یافته کرونا و با اعلان اینکه موافق سفر نبودیم و نیستیم، اظهار داشت: سفر یعنی جمعیت سیال و با سفرها نمی توانیم استمرار و تشدید طرح محله محور و خانه به خانه را دنبال نماییم.


به گزارش آزمایشگاه رادین به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی اظهار داشت: همکاران من در سالی که گذشته نه فقط به بیماران مبتلا به کرونا خدمات ارائه دادند، بلکه با آبرومندی و سربلندی نگذاشتند که حتی یک بیماری که نیاز به خدمات اورژانس دارد، بدون سرویس و خدمت بماند؛ به ویژه عزیزانم در اورژانس کشور برای رسیدگی عاجل به آنها و بیمارستان ها برای پذیرش آنها.
ماهانه ۱۰۰۰ تخت به مجموعه تختهای بیمارستانی اضافه کردیموی اضافه کرد: امسال سالی بود که با وجود گرفتاری در گنداب کرونا، برای نخستین بار توانستیم با لطف خدا و همت همکارانمان در هر ماه ۱۰۰۰ تخت به تخت هایمان اضافه نماییم که این آمار را قبل و پس از انقلاب نداشتیم. همین طور حدود ۱۴۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در اقصی نقاط کشور تا اردیبهشت آینده افتتاح شده و ۱۳ هزار تخت به تخت های کشور اضافه می شود. همین طور امسال ۲۵۰۰ تخت آی سی یو به تخت های کشور اضافه کردیم.
موافق سفر نبودیم و نیستیمویروس جهش یافته قتل عام می کندنمکی درباره نوروز و سفرها، اظهار داشت: موضع وزارت بهداشت از روز نخست مشخص بود. ما مطلقا موافق مسافرت نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود. برای اینکه اولا مولفه جدیدی به نام ویروس جهش یافته انگلیسی به مولفه های سهمگین قبلی افزوده شد. عزیزان مطالعه کنند که این ویروس در کشورهایی مانند انگلیس، آلمان، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی چه قتل عامی کرد. الان بیش از یک ماه است که ویروس در کشور می چرخد و هنوز مرگ های دو رقمی و به ندرت روزهایی مرگ سه رقمی می بینید. فکر نکنید که نظام بهداشت و درمان انگلیس که ۱۸۶۰ مرگ را در یک روز ثبت کرد، نظام ضعیفی است. اتفاقا نظام بسیار محکمی است، اما آهنگ گرفتار کننده این ویروس به شدت بیشتر از گام هایی است که مقتدرترین نظام های بهداشتی و درمانی می توانند بردارند و ببینید که این عزیزان ما در سراسر کشور چه حماسه ای خلق کردند که هنوز پس از یک ماه گردش ویروس جهش یافته در کشور، این قتل عام را ندارید.
خوزستان؛ در سراشیبی کنترل کرونانگرانی برای استانهای همجوار خوزستاننمکی اظهار داشت: خوزستان بعنوان نخستین پایگاه هجمه ویروس موتاسیون یافته با افتخار می گویم که امروز با لطف خدا و با همدلی و وفاق و همت شبانه روزی همکاران نفس بریده من، روزهای ملایم تری را طی می کند و الان در سراشیبی کنترل بیماری در خوزستان هستیم، اما کماکان نگران اوضاع استان های دیگر که همجوار خوزستان و حتی استان های مرکزی در کشور هستیم که به شکلی موارد گوناگون ویروس جهش یافته را گزارش می گیریم.
مهلت یک ماهه خواستیم تا ویروس جهش یافته را زمین گیر کنیموی افزود: مولفه دیگرمان در مسافرت نقل و انتقال این ویروس از نقاط آلوده به نقاط کمتر آلوده و غیر آلوده بود که سفر می تواند این را تشدید کند. بدین سبب ابتدا سیاست ما این بود که مهلتی پیدا نماییم تا طرح تشدید بیماریابی را در استمرار طرح شهید سلیمانی به خوبی اداره نماییم. سفر یعنی جمعیت سیال و نمی توانیم استمرار و تشدید طرح محله محور و خانه به خانه را دنبال نماییم. زیرا جمعیت در مسافرت سیال است و در دسترس ما نیست و بنا بر این در تشدید بیماریابی و جمع کردن بیماری در سراسر کشور، لطمه می خورد. بنا بر این موافق سفر نبودیم و مهلتی می خواستیم تا در این مهلت مانند سال قبل بتوانیم یک ماه بیماریابی را شدت بخشیده و این ویروس جهش یافته را مانند ویروس ووهان زمین گیر نماییم.
وزیر بهداشت با اعلان اینکه می دانیم مردم خسته شده اند، اظهار داشت: اما می دانیم خط مقدم جبهه مبارزه با ویروس ممکنست بمراتب تاب آوری اش کمتر شده باشد. من نمی توانم از منطقه ای که به ویروس موتاسیون یافته مبتلا نشده است پرستار اعزام کنم برای منطقه ای که آلودگی اش ۱۰۰ درصد برایم محرز است. درحالی که با ویروس ووهان این گرفتاری را نداشتیم. پس در کنار تاب آوری مردم عزیز، تاب آوری خط مقدم هم برای من بعنوان فرمانده عملیات مهم می باشد. ما در یکی از بیمارستان های خوزستان تنها ۲ دقیقه برقمان رفت و تا دستگاه موتور اضطراری را دستی روشن کنند ۷۰ بیمار داشتند خفه می شدند. یعنی ۲ دقیقه عدم کارکرد و عدم تاب آوری نظام سلامت، فاجعه خواهد آفرید.
برای اعمال تک صدایی، رنگ بندیها را پذیرفتیموی اضافه کرد: قرارشد تا برای سفرهای نوروزی ما رنگ بندی را اعلام نماییم. دو گزینه رنگ بندی برمبنای وضعیت موجود و رنگ بندی برمبنای مولفه ویروس موتاسیون یافته و از عزیزانم در ستاد ملی تقاضا کردیم که اگر هر کدام از آنها را بپذیرند فواید و مزایای مشخص خودرا دارد و دوستان رنگ بندی شادتر را پذیرفتند که آبی و زرد بیشتر و قرمز و نارنجی کمتری داشت؛ یعنی همان مولفه قبلی و بدون مداخله ویروس موتاسیون یافته و ما هم چون قرار بر تبعیت از فرمایش عزیزان در ستاد داریم و قرار بر اعمال و اعلام تک صدایی است ما خواستیم تا عزیزان همین تصمیم را اعلام کنند؛ گرچه طبق فرمایش مقام معظم رهبری حد و حدود اعلام محدودیت با ما است اما اعمال آن با دیگران است و ما به سبب اعمال تک صدایی این را پذیرفتیم.
در نوروز به دیدار مجازی بسنده کنیدنمکی با اشاره به اینکه نقش وزارت بهداشت مانند سازمان هواشناسی است، اشاره کرد: ما نمی گوییم امروز آفتاب است چون این مساله برای همه محرز است. نقش هواشناسی این است که بگوید در آینده هوا چگونه است و نقش ما هم این است که بگوییم در ایام آتی بر این نقشه چه خواهد گذشت وگرنه در حین بلا و گرفتاری چندان قدرت مانور نداریم. به هر تقدیر آنچه که امروز بعنوان نقشه و نقاط زرد و آبی و قرمز اعلام کردیم چیزی است که ممکنست در ایام آتی و ماه آتی متفاوت شود. به جهت اینکه این اتفاق نیفتد و نوروز بهتری داشته باشیم از مردم تقاضا می کنم رعایت نمایند و فکر کنند بسیاری از نقاط کشور قرمز است یا قرمز خواهد شد تا وسط سفر اوضاع برایشان تلخ نشود. اینکه برویم اقواممان را در شهر زرد یا آبی آلوده نماییم و برگردیم نه صله رحم است و نه محبت به فامیل. در مورد دید و بازدیدهای نوروزی هم لطفا مانند سال قبل به دیدار مجازی و ازراه دور بسنده کنید تا پروتکل ها رعایت شود.
۸۰ درصد واکسن کرونا در ۷ کشور دنیاوی در ارتباط با تامین واکسن کرونا نیز اظهار نمود: ما از روز نخست بیماری می دانستیم تامین واکسن برای همه دنیا مشکل عمده ای است و کوشیدیم ساخت واکسن داخلی را راه اندازی نماییم و از تک تک عزیزانی که در این حوزه می توانستند موثر باشند دعوت کردم، شهید فخری زاده، دکتر کریمی، عزیزان بنیاد برکت و... را فراخواندم تا در عرصه واکسن ورود کنند؛ برای اینکه می دانستم کسی به ما و هیچ کس واکسن نخواهد داد، دنیای سرمایه داری دنیای خودخواهی است که اگر سیر شد و ته سفره چیزی ماند و اگر اطرافش هم پیمان قسم خورده نداشت، آن وقت شاید به نقاط دیگر دنیا واکسن بدهد. به قول سعدی « فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی». آمریکایی ها تازه دو هفته است که واکسن به هم پیمانان قدیمی خود یعنی ژاپن داده اند و حدودا ۸۰ درصد واکسن دنیا در ۶ یا ۷ کشور مصرف می شود.
تحول بنیادین در واکسن سازی ایران از بهار ۱۴۰۰به دلالان و کاسبان تحریم میدان نمی دهیمنمکی با اشاره به تولید واکسن ایرانی کرونا، اشاره کرد: امروز زیرساخت های مغتنمی در این رابطه تهیه کردیم و در بهار و از اردیبهشت به بعد واکسن های ایرانی پاستور، برکت، رازی و... به عرصه مصرف خواهند آمد و یک تحول بنیادین در واکسن سازی ایران ایجاد می شود. قبل از این امر اما مجبوریم واکسن وارد نماییم. عده ای شعارهایی می دهند و حرفهایی می زنند، من از هرکس که دلش برای مملکت سوخته و می تواند توانمندتر از ما واکسن وارد کند، می خواهم که برود و بیاورد ما هم ارز و ریالش را تامین می نماییم. اما بدانند ما به دلالی و کاسبان تحریم میدان نمی دهیم و از این نمد پوسیده کلاهی برای دلالان در نمی آید حداقل تا زمانی که من اینجا هستم. اما اگر کسی می تواند بهتر از ما واکسن بیاورد و فکر می کند پشت دروازه های این مملکت کانتیتر یخچال دار پر از واکسن ایستاده اند و چوب حراج به واکسن خود زدند و ما نمی خریم، آنها بروند و واکسن بخرند. اینطور نیست، بنده توانمند ترین تیم را برای تهیه واکسن گذاشتم و واکسن هایی به دستمان می رسد که واکسیناسیون کادر درمان را شروع کردیم و به سرعت پیش می رویم و از منایع معتبر هم واکسن خریدیم و امیدوارم در اسرع وقت تا قبل از تولید واکسن های خودمان گروه های لطمه پذیر را واکسینه نماییم.
برخی منابع را دریافت نکردیم و روزهای سختی را می گذرانیموی اضافه کرد: با وجود اینکه اهل شکوه نیستم اما گلایه داشتم از برخی دوستان در رابطه با منابع مجموعه. ما برخی منابع را دریافت نکردیم و روزهای سختی می گذرانیم. با آنکه همکاران من گلایه مند از کاستی ها هستند اما اهتمام می کنم با صبوری مسائل را حل کنم و امیدوارم عزیزان در این جدال نابرابر با ویروس بیشتر دست ما را بگیرند تا دستمان تهی نشود و شرمنده همکارانمان نشویم.
وزیر بهداشت همین طور با تبریک ایام شعبانیه و میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار و با اعلان اینکه « دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن که باد بامداد نسیم گره گشا آورد»، اظهار داشت: پیشاپیش عید نوروز را خدمت هموطنانم تبریک می گویم. سال سختی بر همکاران من و مردم در ارتباط با کرونا گذشت، ابتدا خدا را سپاس می گویم که این سال را با وجود تمام سختی ها به سرانجام برسانیم. به روح همه شهدا به ویژه شهدای مدافع سلامت درود می فرستم و برای خانواده آنها و همه کسانی که عزیزانشان را بواسطه کرونا از دست دادند طلب صبر می کنم.
نمکی اشاره کرد: با سپاس از رحمت پروردگار از مقام معظم رهبری تشکر می کنم که همیشه در رعایت پروتکل ها و هدایت مردم و علما به ما محبت ویژه دلشتند تا گام موثر برداریم. از رئیس جمهور محترم، اعضای ارجمند ستاد ملی کرونا، تمام وزارتخانه ها به ویژه وزارت کشور، وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی تشکر می کنم. عزیزانم در وزارت امور خارجه، نیروهای مسلح به ویژه عزیران سپاه، ارتش و بسیج در این یکسال بسیار همراه ما بودند. من نمی توانم این سپاس خودرا با هیچ زبانی بیان کنم اما از مردم، کسبه و همکارانم در سیستم سلامت هم بسیار ممنونم که ما را همراهی و کمک کردند.
منبع:

0.0 / <5
1198
1399/12/27
19:23:51
X
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
آزمایشگاه رادین