رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد

غربالگری روزانه ۶ هزار مسافر نوروزی در مرزهای رسمی كشور

غربالگری روزانه ۶ هزار مسافر نوروزی در مرزهای رسمی كشور

آزمایشگاه رادین: رئیس جمعیت هلال احمر وظایف این جمعیت در کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی رسمی فعال کشور را تشریح و از غربالگری روزانه 6 هزار مسافر نوروزی در مرزهای رسمی کشور آگاهی داد.


به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جمعیت هلال احمر، کریم همتی درباره طرح مشارکت جمعیت هلال احمر برای کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی رسمی فعال کشور (زمینی، هوایی و دریایی)، اظهار داشت: بر طبق پنجاه و نهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار شد تا کنترل بیشتر تردد در مبادی ورودی کشور با استقرار جمعیت هلال احمر صورت گیرد.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی جمعیت هلال احمر و وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل چگونگی استفاده از ظرفیت این جمعیت برای استقرار در مبادی مرزهای زمینی، ریلی، هوایی و دریایی و کنترل مسافران را اجرائی می کند.
رئیس جمعیت هلال احمر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر از ۱۵ اسفند ماه سال جاری در همه مرزهای فعال کشور مستقر شده و نسبت به انجام کنترل های بهداشتی اقدام می کند.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش های لازم را به عوامل جمعیت هلال احمر ارائه خواهد کرد، اظهار داشت: این وزارتخانه بر عملکرد جمعیت هلال احمر نظارت خواهدنمود. همین طور وزارت راه و شهرسازی با دستگاه های ذیربط برای همکاری با نیروهای جمعیت هلال احمر بر طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف قرارگاه عملیاتی درباب تردد در مبادی ورودی و خروجی هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.
ورود روزانه حدود ۶۲۰۰ مسافر از مبادی مرزی رسمی
همتی درباره ضرورت اجرای این طرح اظهار داشت: انجام کنترل های بهداشتی باتوجه به ورود روزانه حدود ۶۲۰۰ مسافر از مبادی مرزی رسمی (۳۰۰۰ نفر زمینی، ۳۰۰۰ نفر هوایی و ۲۰۰ نفر دریایی)، وجود خطر ورود انواع جدید و جهش یافته بیماری از طرف مسافران مبتلا، کمبود امکانات، تجهیزات و خصوصاً منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مدیریت این بخش، توانمندی جمعیت هلال احمر و ظرفیت های داوطلبانه موجود در این سازمان برای مشارکت و بسیج ملی امکانات و تجهیزات برای ریشه کن کردن بیماری در کشور همچون مواردی است که ضرورت اجرا این طرح را دو چندان می کند.
وی با اشاره به تعداد مرزهای فعال در اجرای این طرح، اضافه کرد: هم اکنون ۱۱۷ مرز وجود دارد که از این تعداد ۹۵ مرز فعال است که از این تعداد ۳۲ مرز رسمی، مسافرپذیر بوده که این مرزها در ۱۶ استان کشور واقع است.
رئیس جمعیت هلال احمر به کنترل های بهداشتی مبادی مرزی رسمی(زمینی، هوایی و دریایی) دارای تردد مسافران بین المللی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بعنوان یکی از اهداف اجرای این طرح اشاره نمود و تصریح کرد: شناسایی، غربالگری، کمک در آزمایشات و مدیریت مسافران ورودی مشکوک از مبادی مرزهای رسمی کشور(هوایی- دریایی-زمینی)، همکاری در قرنطینه موقت و رهگیری مسافران ورودی مبتلا به کرونا تا اتمام پروسه بیماری و کمک به کاهش ریسک شیوع بیماری کرونا در سطح کشور از دیگر اهداف اجرای این طرح از طرف جمعیت هلال احمر است.
به گفته وی، جمعیت هلال احمر متعهد شده است تا تامین تیم های عملیاتی مورد نیاز در هر مرز رسمی مطابق با بیان وزارت بهداشت، همکاری در شناسایی و غربالگری (چشمی، تب سنجی، خوداظهاری و بررسی گواهی تست منفی PCR) مطابق با دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همکاری در انجام آزمایش های سریع مسافران مشکوک شناسایی شده در مرزهای رسمی، همکاری در مدیریت قرنطینه موقت مسافران مشکوک (آموزش و حمایت روانی)، همکاری در رهگیری و آزمایش مجدد مسافران بیمار شناسایی شده در دوران قرنطینه دائم و مشارکت در اجرای آموزش های همگانی به مسافران مشکوک با شرایط مناسب در قرنطینه خانگی یا شخصی را فراهم آورد، البته باید به این نکته توجه کرد که مسئولیت مدیریت همه این پروسه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تشریح وظایف سازمان امداد و نجات در اجرای طرح غربالگری مسافران نوروزی
همتی با تشریح وظایف سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، اظهار داشت: برنامه ریزی بمنظور نظارت و ارزیابی میدانی طرح در روزهای نوروز و پس از آن تا اتمام طرح، نظارت بر رعایت دستورالعمل و چیدمان دقیق نیروهای عملیاتی، هماهنگی برون سازمانی با دستگاه های همکار برای حل مشکلات احتمالی در طول اجرای طرح و تسهیل گری در اجرای طرح، انجام مطالبات و پاسخگویی به دستگاه های متولی و همکار، مدیریت آمار و اطلاعات طرح جهت ارائه گزارش نهایی، مستندسازی نهایی طرح با مشارکت تمامی حوزه های داخلی، ستادی و استانی، اطلاع رسانی لازم طرح بمنظور اجرای کلیه مفاد دستورالعمل تا سطوح عملیاتی استانها و شعب، تامین نیازهای ضروری جمعیت هلال احمر استانها و شعب را مطابق با نیازهای طرح درشرایط اضطرار، اعزام تیم های ارزیابی ستادی و استانی در طول اجرای طرح، تامین و تخصیص متناسب تجهیزات، منابع مالی و هزینه های مازاد و پیش بینی نشده استان ها(به ویژه در وضعیت شیوع بیماری کرونا) درباب اجرای طرح و تشکیل جلسات دوره ای ستاد ملی بمنظور اجرای بهتر طرح و ابلاغ به استانها همچون وظایف سازمان امداد و نجات است.
وظایف سازمان جوانان هلال احمر در اجرای طرح غربالگری مسافران نوروزی
رئیس جمعیت هلال احمر درباره وظایف سازمان جوانان هلال احمر در اجرای طرح غربالگری مسافران نوروزی، اظهار داشت: همکاری در شناسایی، غربالگری و انجام آزمایش های سریع و نهایی ملحوظ در طرح با وزارت بهداشت، حمایت روانی مورد نیاز مسافران مشکوک به بیماری و در قرنطینه، هماهنگی با واحدهای استانی جهت همکاری کامل با حوزه های امداد ونجات، همکاری در ارائه خدمات مراقبتی در قالب قرنطینه موقت و دائم، هماهنگی با سازمان امداد ونجات جهت ارائه گزارشات طرح، تامین سرمایه های داوطلبی جوان مورد نیاز برای اجرای طرح، در قالب تیم های سازمان یافته همچون وظایف سازمان جوانان هلال احمر است. البته امدادگران معرفی شده از طرف سازمان جوانان می بایست سن بالای ۱۸ سال و کارت اختتام خدمت داشته باشند.
وظایف سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر
همتی بسیج ظرفیت های داوطلبانه جهت اجرای بهینه طرح، همکاری با سازمان امداد ونجات بمنظور مدیریت بهینه و مشارکت در طرح، هماهنگی با واحد های استانی جهت همکاری کامل با حوزه های امداد ونجات، برای تامین قسمتی از منابع مالی و امکانات و تجهیزات امدادی مورد نیاز در طرح، از محل مشارکت های مردمی و خیرین، همکاری لازم را با سازمان امداد و نجات به عمل آورد، تامین پزشک داوطلب برای EOC استانها جهت هدایت تیم های عملیاتی و دیسپچینگ وهمکاری در ارائه خدمات مراقبتی در قالب قرنطینه موقت و دائم همچون وظایف سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر است.
وظایف معاونت بهداشت، درمان وتوانبخشی جمعیت هلال احمر
رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه به وظایف معاونت بهداشت، درمان وتوانبخشی جمعیت اشاره نمود و اظهار داشت: همکاری در توجیه عوامل استانی برای همکاری کامل با امداد ونجات، پیگیری و هماهنگی لازم برای تامین تجهیزات ضروری مراقبت بهداشتی وحفاظت فردی، هماهنگی با سازمان امداد ونجات جهت ارائه گزارش عملکرد طرح در ستاد کرونا و همکاری با سازمان امداد ونجات جهت آموزش کاربردی عوامل اجرائی و تهیه محتوای آموزشی مورد نیاز برای آموزش در فضای مجازی همچون وظایف معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر است.
وظایف معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر
همتی با اعلان اینکه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر هم با وظایفی را در قالب اجرای این طرح دارند، اضافه کرد: اطلاع رسانی اقدامات پیشگیرانه و تولید محتوای آموزشی مورد نیاز در طرح (همگانی و تخصصی) با رویکرد مقابله با بیماری کرونا و برگزاری آموزش برای کارمندان(ضمن خدمت)، امدادگران حاضر در طرح و مسافران مشکوک به بیماری در فضای مجازی هم توسط معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر صورت خواهد گرفت.منبع:

1400/01/01
12:33:33
5.0 / 5
1352
تگهای خبر: آموزش , امداد , بهداشت , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
آزمایشگاه رادین