آرشیو مطالب : ژنتیك

گزارش محققان چینی؛

ارتباط بین میگرن و افزایش ریسک مبتلا شدن به سرطان سینه

ارتباط بین میگرن و افزایش ریسک مبتلا شدن به سرطان سینه

جهت پیچش مو ژنتیکی است

جهت پیچش مو ژنتیکی است

شیر مادر گنجینه پنهان رشد مغزی

شیر مادر گنجینه پنهان رشد مغزی

کدام رژیم غذایی در جلوگیری از سرطان پروستات موثر است؟

کدام رژیم غذایی در جلوگیری از سرطان پروستات موثر است؟

رایج ترین خوردنی های آلرژی زا

رایج ترین خوردنی های آلرژی زا

افزایش شیوع اوتیسم

افزایش شیوع اوتیسم

منشاء کووید احتمالا سگ راکون های بازار ووهان در چین بوده اند

منشاء کووید احتمالا سگ راکون های بازار ووهان در چین بوده اند

ژن تعیین کننده انتخاب مواد غذایی خاص است؟

ژن تعیین کننده انتخاب مواد غذایی خاص است؟

ثبت بیشتر از 9هزار نمونه در مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز محک

ثبت بیشتر از 9هزار نمونه در مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز محک

ماجرای گونه ویتنامی ویروس كرونا چیست؟

ماجرای گونه ویتنامی ویروس كرونا چیست؟
قاضی زاده هاشمی خبر داد

شواهدی از كرونای جهش یافته ایرانی در كشور

شواهدی از كرونای جهش یافته ایرانی در كشور

احتمال وجود نوع سومی از ویروس جهش یافته كرونا در آلمان

احتمال وجود نوع سومی از ویروس جهش یافته كرونا در آلمان

تایید یك فاكتور خطرزای جدید در بروز دیابت نوع ۲

تایید یك فاكتور خطرزای جدید در بروز دیابت نوع ۲
آزمایشگاه رادین