معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان كرد؛

تعرفه های خدمات پرستاری اصلاح گردید

تعرفه های خدمات پرستاری اصلاح گردید

به گزارش آزمایشگاه رادین، معاون پرستاری وزارت بهداشت، به جزئیات اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل بازتوزیع قانون تعرفه گذاری مراقبت های پرستاری اشاره نمود.


به گزارش آزمایشگاه رادین به نقل از مهر، عباس عبادی اظهار داشت: با اصلاحاتی که در دستورالعمل بازتوزیع قانون تعرفه گذاری مراقبت های پرستاری انجام شده، گام بلندی برای بهبود اجرای این قانون برداشته شده و امیدواریم خیلی از گلایه ها بر طرف شود. وی، یکی از مهم ترین دستاوردهای حوزه پرستاری را اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری دانست و اضافه کرد: بعد از سخنان رهبری در روز پرستار ۱۴۰۰، نخستین تاکید وزیر بهداشت این بود که اجرای قانون تعرفه گذاری، از این پس یک حجت شرعی است و همه ارکان وزارت بهداشت را مکلف کردند تا این قانون عملیاتی شود. بدین سان برای نخستین بار در بودجه سنواتی وزارت بهداشت یک ردیف اعتباری برای اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری در سال ۱۴۰۱ پیشبینی و ابلاغ گردید. معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: مهم ترین دستاورد این قانون ارتقای هویت حرفه ای و کمک به استقلال مالی پرستاران است. همینطور در ادامه به بهبود رفتار سازمانی مدیران در اصلاح ساختار نیروی انسانی و سازماندهی کارکنان بر مبنای نیاز واقعی در مراکز درمانی خواهد شد. وی افزود: در اجرای این قانون ما در شروع راه هستیم و بر مبنای بازخوردهایی که از مراکز درمانی، گروههای فنی، انجمن ها و کارشناسان اقتصاد سلامت دریافت می نماییم فرایندها و دستورالعمل ها ارتقا پیدا خواهند کرد. عبادی در رابطه با اصلاحات قانون تعرفه گذاری پرستاری تصریح کرد: مبنای پرداخت تعرفه ها تولید خدمت و مبتنی بر عملکرد است. ازاین رو پرداختی کارانه پرستاران به شکل مساوی نخواهد بود و مبتنی بر تعداد بیمار دریافت کننده مراقبت توسط هر پرستار، سطح مراقبتی و ارزش نسبی (k) خدمات پرستاری است. وی ادامه داد: ارزش نسبی خدمات پرستاری در قسمتهایی که سختی کار بیشتر است، بالاتر است. در سالجاری، مثلا در قسمت های عمومی و داخلی جراحی ارزش نسبی معادل ۸ کا و در قسمت های مراقبت های ویژه تا ۳۳.۴ کا هم افزوده می شود. البته چون تعداد بیماران بخش های عمومی نسبت به بخش های ویژه بیشتر است، نوعی تعادل در پرداختی ها صورت می گیرد؛ در آیین نامه هم پیشبینی شده که نباید بین همکاران پرستار هم رده تفاوت کارانه بیشتر از ۲.۵ برابر باشد. عبادی خاطرنشان کرد: با افزایش ۳۵ درصدی در ضریب ریالی و ۳۰ درصدی ارزش نسبی مراقبت یا (K)، اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی تعرفه گذاری صورت گرفت. البته همچنان ۵ درصد از جز حرفه ای پزشکی در اختیار رئیس دانشگاه قرار می گیرد. این کار دست رئیس دانشگاه را باز می گذارد که پرداخت کارانه ها را تعدیل کند و اگر میزان کارانه گروهی مثل همکاران اتاق عمل یا هوشبری پایین باشد، اصلاح می شود. وی ادامه داد: در ویرایش آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری پرستاری برخی ضرایب مثل ضریب همکاران شبکار، اتاق عمل، دیالیز و اورژانس به سمت افزایش تعدیل شد و پرداختی به شاغلان این گروه ها نسبت به ۱۴۰۱ بیشتر می شود. معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: در هفته های آینده جلسات فنی و کارشناسی مقادیر کارانه برای سال ۱۴۰۳ برگزار می گردد و از همه همکاران می خواهیم اگر نکته ای دارند، اعلام کنند تا در رفع اشکالات مد نظر قرار گیرد. این مسیر رو به اصلاح است. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ بسته خدمتی برای کارانه های پرستاران داشتیم و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷ مورد رسید. در سال ۱۴۰۳ می تواند بسته های جدیدی اضافه شود و به مرور اجرای این قانون بهتر می شود. عبادی اظهار داشت: مبلغ کارانه هر پرستار به میزان ارائه ی خدمت بستگی دارد. ازاین رو تابعی از ضریب اشغال تخت بیمارستان، تعداد بیمارانی که خدمت می گیرند و میزان ثبت خدمات بستگی دارد. اگر دستورالعمل به درستی اجرا شود، به صورت میانگین دریافتی پرستاران از تعرفه های پرستاری ماهانه حدود ۳.۵ میلیون تومان است، با این وجود امکان دارد همکارانی کمتر یا بیشتر از این عدد دریافت نمایند که البته تفاوت نباید از ۲.۵ برابر برای پرستاران هم رده بیشتر باشد. معاون پرستاری وزارت بهداشت در مورد گروه هایی که در تدوین آیین نامه تعرفه گذاری خدمات پرستاری مشارکت داشتند، اضافه کرد: تا پیش از تشکیل دولت دوازدهم اقدام عملی برای اجرای این قانون صورت نگرفته بود، چون بودجه ای برای آن پیشبینی نشده بود. پس از استقرار تیم جدید در وزارت بهداشت و پس از فرمایش مقام معظم رهبری فورا کارگروه های فنی تشکیل شدند. در کارگروه های فنی همه تشکل های صنفی حضور داشتند و بیشتر وزن در ارتباط با سازمان نظام پرستاری بود. وی افزود: آن چه بعنوان دستورالعمل بازتوزیع منابع تعرفه گذاری خدمات پرستاری در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفت و به دستورالعمل ۳ امضایی مشهور است. سازمان نظام پرستاری در جز به جز آن دخالت داشت و صورتجلسه ها و امضاهای آنها موجود است، هر چند حالا کم لطفی می کنند و می فرمایید، این آیین نامه آنها نیست. عبادی اظهار داشت: برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱ عجله داشتیم، اما پس از ابلاغ دستورالعمل ها، متأسفانه تا آبان ماه هیچ اعتباری بابت تعرفه های پرستاری به وزارت بهداشت و سازمان بیمه پرداخت نشده بود که پیگیری وزیر بهداشت و مساعدت رئیس کمیسیون بهداشت و دستور رئیس جمهور به سازمان مدیریت وقت سبب شد نخستین دریافتی را اواخر آبان ۱۴۰۱ داشتیم. وی ادامه داد: در آن بازه زمانی چون سامانه ها آماده نبودند به ناچار از پرداخت علی الحساب استفاده کردیم. شاید عمده انتقادات بابت این مورد است. این انتقادات پذیرفتنی است، اما در آن ظرف زمانی چاره دیگری نبود و اگر منتظر سامانه ها می ماندیم ممکن بود آن اعتبارات قابل توزیع نباشد و ارقام بعدی هم که وارد سیستم بیمه شد قابل دریافت نبود. عبادی اظهار داشت: مجبور بودیم به جهت اینکه این اعتبارات از بین نرود، برای مرحله اول، کارانه ها را به صورت علی الحساب پرداخت نماییم، اما در نسخه دوم آیین نامه که اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ گردید و نسخه سوم که ۲۲ شهریور سال جاری ابلاغ گردید، خیلی از اشکالات بر طرف شد. وی با انتقاد از فرافکنی مسؤلان نظام پرستاری پس از گلایه های پرستاران از روند اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری، اضافه کرد: متأسفانه این دوستان از جایگاه سازمان نظام پرستاری به جای این که مدافع حقوق مردم و صنف پرستاری باشند، برای دستاوردهای فردی خودشان استفاده می نمایند. عبادی اظهار داشت: متأسفانه افرادی که خود سال ها مقام های حاکمیتی در حوزه پرستاری داشته اند، با بیان مطالبات غیرکارشناسی، بر ناامیدی و نارضایتی پرستاران دامن زدند. معاون پرستاری وزارت بهداشت اضافه کرد: برخی گروه ها به جای این که به دولت کمک کنند تا مشکلات پرستاران حل شود، شعارهایی می دهند که خارج از ظرفیتهای موجود دولتی است که خودشان هم به آن واقفند. در قسمت تعرفه پرستاری هم متأسفانه این صورت گرفت و هنگامی که نخستین پرداختی را داشتیم، رئیس کل سازمان نظام پرستاری یکباره اعلام کرد، هیچ پرستاری نباید کمتر از ۳ میلیون تومان کارانه ماهانه بگیرد. این حرف هیچ مبنای کارشناسی نداشت و اگر پرستاری در بیمارستانی باشد که حداقل رجوع کننده را نداشته باشد چون تولید خدمتی صورت نمی گیرد تعرفه کمتری دریافت می کنند. عبادی اضافه کرد: این حرف ایشان سبب شد برخی پرستاران معترض شوند و بگویند در اجرای این قانون سوء استفاده شده است و پول کجاست، در حالیکه پولی در آن بخش خاص تولید نشده است. تعرفه بر مبنای نظام خدمت رسانی به بیمار است. مبلغ ثابتی نیست که به افراد داده شود. وی افزود: متأسفانه بدتر از آن، اینست که اخیراً شنیدم، این دوستان مصاحبه ای داشتند که در سال ۱۴۰۲ چندین میلیون کای پرستاری تولید می نماییم و اگر این میزان را تقسیم بر تعداد پرستاران نماییم، هیچ پرستاری نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان کارانه بگیرد. این صحبت ها هم هیچ مبنای کارشناسی ندارد و متأسفانه با این حرف ها در میان همکاران ما بر مبنای یک مصاحبه غیر مستند، انتظاراتی ایجاد می شود، بعد گروهی که این وعده را شنیدند به آنها رجوع می کنند و می پرسند چه شد، آنها هم می گویند ما قدرت اجرایی نداریم، حاکمیت جای دیگری است. بروید از وزارت بهداشت مطالبه کنید. عبادی اظهار داشت: گاهی این تصور به وجود می آید که این افراد تعمدا این موضوعات را مطرح می کنند که در اقشار مختلف همچون پرستاران ناامیدی ایجاد کنند. باید انتظارات را بر مبنای ظرفیتهای واقعی تعریف نماییم. البته باید ظرفیت ها را هم بالا ببریم. وی ادامه داد: بنده هم معتقدم میزان دریافتی کارانه پرستاران با عنایت به مسائل اقتصادی کشور مناسب نمی باشد. باید با کمک سایر دستگاههای خارج از وزارت بهداشت کمک نماییم این ظرفیت بالا رود. اما این اصلاحات احتیاج به زمان دارد. نباید با حرف ها و وعده های غیر کارشناسی کام همکاران پرستار را تلخ و آنها را ناامید نماییم. معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: اساسا هماهنگی و همکاری سازمان نظام پرستاری با وزارت بهداشت برای اجرای درست قوانین و حفظ حقوق مردم و پرستاران یک اصل مهم می باشد و هرگونه ایجاد اختلاف بین جامعه پرستاری و مدیران نظام سلامت نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه سبب انسداد در تعامل و تأخیر در حل مسائل جامعه بزرگ پرستاری می شود و امیدواریم منتخبان جدید نظام پرستاری در دور ششم به این تغییر رویکرد توجه ویژه ای داشته باشند. عبادی افزود: البته فعالیتهای وزارت بهداشت در حوزه پرستاری به اجرای قانون تعرفه گذاری محدود نمی شود و پروژه های دیگری مثل «پرستار پیگیر» برای پس از ترخیص بیماران دنبال می شود. وی ادامه داد: در این طرح در ۱۱ بیماری مزمن شایع پیگیری توأم با آموزش بیماران پس از ترخیص به مدت یک ماه منجر به افزایش رضایتمندی، افزایش تبعیت از درمان، کاهش بستری مجدد و رجوع غیربرنامه ریزی شده شود. محاسبات نشان داده است تابحال از این محل حدود ۱.۴ هزار میلیارد تومان صرفه جویی برای اقتصاد سلامت شده است. عبادی افزود: ابلاغ دستورالعمل آنکالی پرستاران، برخورداری از مزایای تعطیلات غیرمنتظره اعلامی کشوری، برگزاری آزمون استخدام حدود ۱۲ هزار نفری برای گروه پرستاری، تبدیل وضعیت حدود ۱۹ هزار نفر از محل قانون جامع ایثارگران، ساماندهی آموزش کمک پرستاری، توسعه کمی مراکز مراقبت از منزل از ۹۸۰ مرکز در سال ۱۳۹۹ به ۱۴۱۰ مرکز در سالجاری، توسعه آزمون صلاحیت حرفه ای، دریافت مجوز امضای الکترونیک در پرونده نویسی الکترونیک، توسعه نقش پرستاری در حوزه های مختلف همچون تأسیس چهار انجمن علمی جدید، توسعه مراقبت های تسکینی و هم تدوین پیش نویس قانون جامع پرستاری همچون اقدامات دوره اخیر است. او در آخر اظهار داشت: تدوین پیش نویس بسته نگهداشت پرستاران، اصلاح مبلغ ریالی اضافه کار از برنامه های پیش روی معاونت پرستاری است.


منبع:

1402/08/07
09:17:25
5.0 / 5
277
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
آزمایشگاه رادین