دبیركل جمعیت هلال احمر:

نظارت بر رعایت حقوق بشردوستانه در سطح ملی از وظایف هلال احمر است

نظارت بر رعایت حقوق بشردوستانه در سطح ملی از وظایف هلال احمر است

به گزارش آزمایشگاه رادین دبیرکل جمعیت هلال احمر با تشریح مهم ترین فعالیت ها و اقدامات کمیته ملی حقوق بشردوستانه این جمعیت اظهار داشت: تصمیم گیری درمورد روش اجرای قوانین بین المللی بشردوستانه در سطح ملی و در قالب قوانین و مقررات جاری و نظارت بر رعایت این حقوق در سطح ملی از وظایف و اختیارات هلال احمر است.


محمدحسن قوسیان مقدم روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا و در پاسخ به این پرسش که هلال احمر چه برنامه هایی برای بسط حقوق بین المللی بشردوستانه در سطح جامعه خصوصاً دانشگاهها و مراکز نظامی و انتظامی دارد، گفت: آموزش و ترویج مفاهیم حقوق بشردوستانه در بین نیروهای مسلح، عموم مردم و در مقاطع تحصیلی مختلف از وظایف و اختیارات کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر است.
وی توضیح داد: حقوق بین الملل بشردوستانه (یا حقوق مخاصمه های مسلحانه)، بعنوان مجموعه اصول و قواعد حاکم بر مخاصمه های مسلحانه، شامل بین المللی و غیربین المللی، بشمار می رود و خیلی از قواعد آن، در رویه کشورها، دادگاه های کیفری بین المللی و هم سازمان های بین المللی، نمود و بروز یافته است و در زمره حقوق بین الملل عرفی، درآمده است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر افزود: در این راستا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بعنوان عضوی از خانواده نهضت صلیب سرخ و هلال احمر، در کنار دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، ماموریت دارد تا از زندگی و سلامت انسان ها، حفاظت کند، احترام به نوع انسان، به ویژه، در زمان مخاصمه مسلحانه و سایر وضعیت های اضطراری را تضمین کند، حقوق بشردوستانه را ترویج کند و به دولت در ترویج آن، کمک نماید و برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه و احترام به نشان های شناخته شده در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷، با دولت همکاری کند.
قوسیان مقدم افزود: باتوجه به اسناد داخلی (مانند اساسنامه جمعیت هلال احمر و بخشنامه کمیته ملی حقوق بشردوستانه) و اسناد بین المللی (مانند کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹) و هم سند پایانی سی وسومین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر (سال ۲۰۱۹) با عنوان «حقوق بین الملل بشردوستانه را به خانه بیاوریم: نقشه راهی برای اجرای ملی بهتر حقوق بین الملل بشردوستانه»، سه دستور کار اصلی آموزش و ترویج حقوق بشردوستانه در بین گروه های هدف، پژوهش و ترجمه در حوزه حقوق بشردوستانه و پشتیبانی از رساله ها و پایان نامه ها (بیش از ۳۰ عنوان کتاب) و پیشنهاد تصویب قوانین و مقررات داخلی و تصویب و پیوستن به اسناد (مانند پروتکل مشارکت کودکان در مخاصمه مسلحانه) در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در قالب سه محور مورد اشاره، در برنامه سال ۱۴۰۰ برگزاری کارگاه و دوره آموزشی - ترویجی حقوق بین الملل بشردوستانه (ویژه نیروهای نظامی، دانشجویان و غیره)، تهیه دستورالعمل های آموزش و ترویج حقوق بشردوستانه و رعایت و اجرا آن (نیروهای نظامی، میراث فرهنگی، محیط زیست و غیره)، برگزاری مدرسه تابستانی حقوق بین الملل بشردوستانه و تولید، تهیه و انتشار پادکست تخصصی حقوق بین الملل بشردوستانه پیش بینی شده است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر تهیه درسنامه حقوق بین الملل بشردوستانه (برای گروه های مختلف هدف)، ترجمه و چاپ و انتشار منابع و اسناد حقوق بشردوستانه و پشتیبانی از چاپ و انتشار پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در حوزه حقوق بشردوستانه، تهیه کتاب برای کتابخانه تخصصی کمیته ملی، برگزاری مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری (موت کورت) برای گروه های هدف و اجرای پروژه های مشترک با کمیته بین المللی صلیب سرخ: مفقودان، ترجمه تفسیرهای کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو و حقوق عرفی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده هلال احمر برای سال ۱۴۰۰ عنوان نمود.
اداره کل اصول، قوانین و حقوق بین الملل بشردوستانه در جمعیت هلال احمر متشکل از سه اداره اصول و قوانین نهضت، دیپلماسی بشردوستانه و روابط بین الملل و دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه است که به دنبال تشکیل معاونت امور بین الملل و حقوق بشردوستانه در سال ۱۳۹۰ با هدف پیگیری موضوعات حقوقی در رابطه با مسائل نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بعنوان یکی از سه اداره کل معاونت فعالیت آن شروع شد و متولی اصلی رسیدگی به موضوعات گوناگون در مباحث حقوق بشردوستانه، سیاست ها و استراتژی های نهضت و در مجموع تصمیمات کلان اتخاذ شده در ارکان نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است.
وظایف این اداره کل در سه مقوله کلی اقدامات و کارهای در رابطه با اصول و قوانین نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و انتقال آنها به بدنه و ساختار جمعیت، تبیین دیپلماسی بشردوستانه و شناسایی فرصت ها و چالش های پیش روی جمعیت و همین طور جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی بشردوستانه و انجام تمامی فعالیت ها و اقدامات در رابطه با حقوق بین الملل بشردوستانه بواسطه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، شامل آموزش، ترویج و ترغیب به رعایت و احترام به حقوق بین الملل؛ تبیین شده است.
حقوق بشردوستانه بین المللی، شکل توسعه یافته و تقویت شده حقوق بین المللی سنتی جنگ(حقوق زمان جنگ) به شمار می آید که دراین زمینه بیشتر قواعد جنگ، امروزه حتی آن دسته از مخاصمات مسلحانه بین المللی را که طرفهای درگیر، آنها را جنگ تلقی نمی کنند، در بر می گیرد. واژه «حقوق بشردوستانه بین المللی» معطوف به این تحول است.
حقوق بشردوستانه بین المللی محدودیت های خاصی را بر استفاده از زور ضد طرف مقابل تحمیل می کند. حقوق بشردوستانه بین المللی، تعیین کننده رابطه طرف های مخاصمه با یکدیگر و رابطه آنها با دولت های بی طرف است. تعدادی از مقررات حقوق بشردوستانه بین الملللی در روابط میان دولت و شهروندان آن هم قابل اعمال است.
حقوق داخلی و حقوق بشر هر دو به تمامی انواع خشونت اعمال پذیراند، در صورتیکه حقوق بین المللی بشردوستانه تنها به شرایطی اعمال پذیر است که به سطح درگیری مسلحانه برسند.
به گزارش آزمایشگاه رادین به نقل از ایرنا، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وظایف عمده ای را در سطح ملی و بین المللی برعهده دارد و می کوشد تا به اهدافی که در اساسنامه این جمعیت آمده است، جامه عمل بپوشاند.
این اهداف عبارت از کوشش برای تسکین آلام بشری، تامین احترام انسان ها و کوشش در امتداد برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان ملت ها و پشتیبانی از زندگی و سلامت انسان ها بدون درنظرگرفتن هرگونه تبعیض میان آنها است.
جمعیت هلال احمر حالا در زیرمجموعه خود دارای چهار سازمان فعال و گسترده در زمینه های مختلف امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، تدارکات پزشکی، یک معاونت در زمینه خدمات درمانی و توانبخشی، یک شرکت در زمینه تولید محصولات نساجی و ملزومات امدادی، یک مؤسسه علمی کاربردی و یک مرکز پزشکی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به حجاج و زوار عتبات عالیات است.
همچنین دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران هم با محوریت جمعیت هلال احمر فعالیت می کند.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با سابقه ای بیش از ۹۰ سال در خدمت رسانی به مردم ایران و جهان، از بدو تأسیس خود تابحال در راه اهداف انسان دوستانه و اصول هفت گانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر حرکت کرده است.منبع:

1399/11/23
22:50:57
0.0 / 5
1102
تگهای خبر: آموزش , امداد , بهداشت , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
آزمایشگاه رادین