آرشیو مطالب : مغز


احساسی که نشانه از دست دادن حافظه است

احساسی که نشانه از دست دادن حافظه است

دیابت مادر، عامل صدمه های دائمی به جنین

دیابت مادر، عامل صدمه های دائمی به جنین
یادداشت،

علی ربیعی: یكی بود و همیشه هست!

علی ربیعی: یكی بود و همیشه هست!

ژنی كه در جلوگیری از بروز آلزایمر نقش دارد

ژنی كه در جلوگیری از بروز آلزایمر نقش دارد

بررسی بیشتر رابطه بین قرار گرفتن در معرض آفتاب و صدمه دیدن كلیه

بررسی بیشتر رابطه بین قرار گرفتن در معرض آفتاب و صدمه دیدن كلیه
آزمایشگاه رادین